Něco málo o víně
Autor: vEruska
 
U nás vína třídíme podle technologie zpracování, podle vyzrálosti hroznů, a podle obsahu cukru.


Začneme technologicí zpracování, podle které tedy rozeznáváme vína:
Stolní - jakostní - s přívlastkem
Dezertní
Dezertní kořeněná
Perlivá
©umivá
Nízkoalkoholická (méně než 6% alkoholu)
Podle vyzrálosti hroznů dělíme vína na stolní, jakostní nebo s přívlastkem.
 
Vína stolní a jakostní
Tyto vína mají obsah minimálně 8,5 % alkoholu, jsou bez cukru nebo s minimálním zbytkovým cukrem. Zvýšení obsahu cukru lze dosáhnout pouze povoleným přidáním řepného cukru před zkvašením, případně přidáním zahuštěného révového moštu. Dělíme je podle barvy na vína bílá, červená a růžová.
Stolní vína (min. 11° cukernatosti) )určená pro běžnou spotřebu se nevyznačují osobitým charakterem. Vína jakostní (min. 15° cukernatosti) jsou vyráběna jako odrůdová nebo známková.
 
Vína s přívlastkem neboli predikátní
Kabinet (min. 19° cukernatosti)
Pozdní sběr (min. 21° cukernatosti) )
Výběr z hroznů (min. 24° cukernatosti) )
 
Přívlastková vína musí obsahovat nejméně 90% odrůdy z níž jsou vyráběna. Jsou to vína vyráběná z hroznů s vysokým obsahem cukru, mají vyšší obsah alkoholu a minimálně 25 g zbytkového, neprokvašeného cukru na 1 litr.
Zvyšování cukru se také dociluje pokládáním hroznů na slámu nebo slaměné rohože, z čehož pak vzniká slámové víno. Nebo také lze zvýšení cukru získat lisováním zmrzlých hroznů - ledové víno. A zvláštním typem jsou tokajská vína, vyráběna v tokalské oblasti Maďarska.
 
Třídění podle obsahu cukru
 
révová vína
suché: obsahuje-li nejvýše 4g*
polosuché: obsahuje-li cukru od 4 do 12gramů**
polosladké: obsahuje-li v litru 18,1 až 45 g cukru
sladké: obsahuje-li nejméně 45 gramů v litru

* v případě, že je kyselost vyjádřená v gramech titrovatelných kyselin v litru nejvýše o 2g nižší než obsah cukru, posouvá se hranice do 9g ** pokud vyhovuje podmínce jako u suchého, je norma 9g- 18g cukru
 
sekty a perlivá vína
Brut (extrasuché): max 15 gramů cukru
Sec (suché): od 15 do 35 gramů v litru
Demi sec (polosuché): od 35 do 50g
Demi doux (polosladké): od 50 do 80g
Doux (sladké): s obsahem nad 80g cukru
 
Kdy víno před podáváním otevřít?
 
Každý typ a druh vína má své specifické vlastnosti, které se projeví také v době potřebné k ustálení vína před podáváním. Svou významnou roli zde hraje kyslík, který víno potřebuje ve všech fázích života, při zrání, ...
 
- stolní a domácí vína se otevírají bezprostředně před použitím
- bílá vína asi 10 minut před podáváním
- mladá červená také 10 minut
- těžká, zralá červená vína 30- 60 minut před podáváním
 
Teplota vína
 
Správná teplota vína je důležitá. Přechlazené víno bude uzavřené, nebude mít výraznou vůni ani chu».
 
- sekty, perlivá a aperitiv podáváme při teplotě 5-8 °C, docílíme tím, aby se perlení udrželo ve sklenkách po delší dobu
- bílá vína, vermuty a dezertní pijeme při teplotě 8-12 °C
- růžová vína 10-13 °C
- polosladká, mladá červená vína 13-16°C
- sladká, starší a těžká při pokojové teplotě 16- 20 °C
 
Podávané víno temperujeme co nejpomaleji, aby nedošlo k tepelnému šoku.
 
 
K přípravě článku byly použity materiály ze serveru vinex.cz.
 

HLAVNÍ STRANA - rozcestník článků a receptů