COPYRIGHT

Provozovatelem serveru je © ing.Věra Oprchalová, veškerá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám i k informacím a materiálům na nich uvedených a k jejich uspořádání, jsou majetkem provozovatele. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou vlastnictvím jejich právoplatných majitelů a slouží pouze k identifikačním účelům.
Publikování nebo šíření obsahu serveru recepty.veruska.cz a www.veruska.cz je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno. Není také povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na serverech recepty.veruska.cz a www.veruska.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Server recepty.veruska.cz a www.veruska.cz využívá služeb výměnného reklamního systému Billboard.cz.


OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Osobní údaje, které poskytnou uživatelé prostřednictvím serveru recepty.veruska.cz a www.veruska.cz provozovateli, budou považovány za důvěrné, kromě případu, kdy tato osoba poskytne údaje dobrovolně. Tato dobrovolně poskytnutá data mohou být získány v případě, že se osoba účastní dobrovolně odběru informací, hlasování, průzkumů, přihlašuje se do diskuzních fór a registruje se pro získání poskytovaných výhod. Osobní údaje provozovatel nebude poskytovat, prodávat ani sdílet dalším osobám ani stranám, kromě případů, kdy na tuto skutečnost uživatele upozorníme při sběru dat.
Provozovatel si vyhrazuje právo provádět analýzy chování uživatelů serveru recepty.veruska.cz a www.veruska.cz. Těmito analýzami se rozumí statistika návštěvnosti, statistika shlédnutých bannerů a počtu kliknutí na ně. Tyto analýzy jsou také k dispozici zadavatelům reklamy v podobě statistického přehledu, nikoliv jmenovitě.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit kdykoliv svoji politiku ochranny osobních údajů, a to poté co tuto změnu ohlásí uživatelům na stránkách.OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace publikované na doméně recepty.veruska.cz a www.veruska.cz vycházejí z informací a zdrojů, které poskytuje zejména provozovatel a majitel domény. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na doméně www.veruska.cz a recepty.veruska.cz. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny na doméně recepty.veruska.cz a www.veruska.cz a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním domény recepty.veruska.cz a www.veruska.cz a informací z uvedené domény. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím domény recepty.veruska.cz a www.veruska.cz Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace, prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím domény recepty.veruska.cz a www.veruska.cz. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek domény recepty.veruska.cz a www.veruska.cz, zejména soukromé inzerce, a vyhrazuje si právo odstranit ta sdělení, která obsahují jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou, neetickou, v nesouladu s výše uvedeným nebo jinak nepřijatelnou.